قدرتمندترین آرواره های دنیا

قدرتمندترین آرواره
های دنیا

 

دانشمندان زیست
شناس با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری قدرت گازگرفتن موجودات مختلف را
اندازه‌ گرفته‌اند. یک نمونه از این شبیه‌سازی‌ها که در سال 2008 انجام شده، قدرت
گازگرفتن یک کوسه سفید 6.5 متری را حدود 17790 نیوتن برآوردکرده است. درمقام
مقایسه باید گفت انسان می‌تواند حداکثر 890 نیوتن نیروی گازگرفتن ایجاد کند.


 

ولی اندازه‌گیری‌های
مستقیم فیزیکی در سال 2012 که توسط گریگوری ام. اریکسون  و همکارانش انجام شدند نشان دادند که کروکودیل
آب شور دارای قویترین آرواره در دنیاست. این نوع کروکودیل قادر است با قدرت 16460
نیوتن گاز بگیرد. آنها یک ترنسدیوسر (مبدل فشار به سیگنال الکتریکی) ابداع کردند
که با قرار دادن آن در دهان موجود، می توانند قدرت فشار آرواره‌های او را اندازه
بگیرند.

 

در دنیای دایناسورها،
تی رکس با قدرت گاز 57000 نیوتن یکی از دهشتناک ترین گازها را تولید می‌کرده است.
لیکن در عصر این دایناسور کروکودیلی به نام دینوساچوس بسر می‌برده که قدرت گاز
گرفتن آن حدود 100 هزار نیوتن بوده است.


تصویر زیر رده بندی حیوانات از نظر قدرت گازگرفتن بر حسب پاوند بر اینچ مربع را نشان می دهد.


 

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/03/120315-crocodiles-bite-force-erickson-science-plos-one-strongest/

 

 

اخبار فناوری